Faglighed

Det faglige fundament for børnenes udvikling er en vigtig grundpille i Grobund. Som pædagog arbejder jeg med en anerkendende tilgang til jeres barn, hvor jeg vil støtte og guide dem i deres initiativer og styrke deres sociale kompetencer, motoriske færdigheder, sprogudvikling og arbejde med deres sanser, samt give dem tryghed og styrke til at kunne rumme egne og andres følelser. 

Læreplaner

Jeg arbejder med læreplaner, hvilket har en betydning for den måde jeg er sammen med jeres barn på. Jeg arbejder med børn som jeg altid har gjort – læring med leg. Det er vigtigt, at der i en børnegruppe er fokus på børnefællesskaber, hvor læring foregår i et socialt samspil.

Hverdagen her hos mig vil byde på forskellige aktiviteter. Nogle vil være spontane og 100% tage udgangspunkt i at følge børnenes initiativer den enkelte dag, hvor vi spontant kan ændre/planlægge aktiviteter. Derudover vil der være planlagte aktiviteter, som jeg planlægger ud fra årshjulet.

Pr. 1. juni 2018 træder en ny dagtilbudslov i kraft og dermed også en ny læreplan. Læreplanen har leg i fokus. Den nye formålsparagraf for dagtilbud lyder sådan her:

“Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.”

De seks læreplanstemaer:

 • Alsidig personlig udvikling

– Børn skal udvikle et nuanceret kendskab til dem selv og til andre. De skal lære deres egne og andres grænser at kende, og de skal kunne tackle de mange forskellige følelser, der opstår i fællesskabet.

 • Sociale kompetencer

– Børn skal udvikle deres evne til at indgå i forskellige sociale og kulturelle situationer.

 • Sproglig udvikling

– Børns sprog skal stimuleres. Med sproglig udvikling menes både talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog.

 • Krop og bevægelse

– Børn skal have mulighed for at udvikle deres motoriske færdigheder, udholdenhed og bevægelighed.

 • Naturen og naturfænomener

– Børns viden om, erfaring med og forståelse for naturen og naturfænomener skal styrkes.

 • Kulturelle udtryksformer og værdier

– Børn skal have mulighed at opleve kunst og kultur og de skal også have mulighed for selv at udtrykke sig æstetisk.

Det tværgående mål for den nye læreplan er:

”Læringsmålet understøtter og drager omsorg for alle børns dannelse, læring, trivsel og udvikling i fællesskab, hvor alle børn er betydningsfulde.”

Den nye dagtilbudslov vedtages i midten af 2018.

Aktiviteter

Jeg arbejder ud fra et årshjul, hvor aktiviteter med børnene planlægges ud fra et fagligt grundlag med fokus på motorik, sprog, sanser, sociale kompetencer, sundhed og personlig udvikling.

Jeg vil planlægge aktiviteter, der understøtter disse færdigheder ved børnene, samt naturligvis lave spontane aktiviteter og følge børnenes initiativer i hverdagen. Det er vigtigt for mig at understrege at de aktiviteter der laves herhjemme alle er med ét formål for øje – det skal være sjovt!

Jeg er heldig at være bObles ambassadør, hvilket betyder at vi herhjemme er heldige at have massevis af bObles der kan bruges til udvikling og forbedring af børns motorik. Jeg arbejder med MotorikMagi til tumlinger, der giver inspiration til motorisk leg og bevægelse på en sjov og nem måde.

Årshjul

Årshjulet skal bruges som planlægning af aktiviteter for børnene. Det skal forståes på den måde, at jeg vil arbejde med de seks læreplanstemaer i læreplanen hver dag hele året. I nogle perioder vil jeg dog arbejde med et særligt fokus på enkelte temaer. 

Jeg vil planlægge aktiviteter med fokus på sanser, motoriske og sociale kompetencer, farver, former, tal, bogstaver, babymatematik, sprog og naturligvis barnets personlige udvikling. Jeg arbejder hele året rundt med disse fokuspunkter i dagligdagen, der er blot i de pågældende måneder særlig meget fokus på de enkelte læreplanstemaer.

JANUAR

Krop og bevægelse: bObles

FEBRUAR

Kulturelle udtryksformer: Fastelavn

MARTS

Kulturelle udtryksformer: Påske

APRIL

Natur og naturfænomener: Udplantning i haven. Krop og bevægelse: Forårsaktiviteter, Sanser.

MAJ

Natur og naturfænomener: Forår

JUNI

Natur og naturfænomener: Skt. Hans + sommer

JULI

Krop og bevægelse: Sommeraktiviteter, Sanser, Leg med vand

AUGUST

Alsidig personlig udviklling, Sociale kompetencer

SEPTEMBER

Alsidig personlig udvikling, Krop og bevægelse, Sprog

OKTOBER

Natur og naturfænomener: Efterår

NOVEMBER

Kulturelle udtryksformer: Kreativitet

Jeg vil give børnene en sanseoplevelse, hvor på de kan udfolde sig kreativt. Vi vil tegne, male, samt bruge forskellige materialer f.eks. modellervoks, perler og ler.

DECEMBER

Kulturelle udtryksformer: Jul og traditioner, Sprog: julesange, Krop og bevægelse: Bage pebernødder

Produktion af julegaver til forældre. Vi vil synge julesange til samlingen inden frokost hver dag. Børnene skal være med til at klippe pebernødder ud. Julehygge.

 

Jeg vil bl.a. bruge følgende pædagogfaglige redskaber i hverdagen, “Lille Sol”, TRAS, bObles, bøger, sangkuffert/musik, ICDP, læreplaner, årshjul, kreative redskaber, huse med billeder og naturen.

Jeg vil bruge “Lille Sol” som inspirationskilde til en lang række lege, som børn og voksne kan udvikle i fællesskab. Indgangsvinklen er at videreudvikle sprogmiljøer og afsætte tid og rammer til leg, der kan virke befordrende for børns sproglige udvikling.

Lille Sol indeholder over 70 lege med fokus på:

 • Ordforråd
 • Ords endelser og sætningsopbygning
 • Skelnen af sproglyde
 • Historiefortælling
 • Sprogforståelse
 • Udtale af sproglyde
 • Bogstavkendskab og legeskrift
 • Kommunikative strategier
 • Sproglig hukommelse sammen med billeder
 • Auditiv hukommelse

TRAS

TRAS er en forkortelse for: Tidlig Registrering Af Sproglig udvikling.

Jeg vil anvende redskaber og materiale fra TRAS, men der vil ikke være nogen digital registrering af de observationer jeg laver på jeres børn i hverdagen. Jeg bruger som udgangspunkt kun materialet som et redskab til mig selv, så jeg kan dokumentere, hvor jeg ser jeres barn. Redskaber som disse er ofte relevante, hvis man ser et behov for at rykke ind, men det kan også være rart som forælder at vide, hvor ens barn befinder sig i forhold til sin alder. Vi kan gennemgå det materiale jeg anvender på jeres barn, hvis I ønsker det til en aftalt samtale i løbet af jeres barns tid i Grobund.

ICDP

ICDP bygger blandt andet på, hvordan jeg skaber den gode kontakt til barnet og følger barnets initiativer. Det handler om, hvordan jeg formidler viden og læring, når børnene spiser, tager tøj på, når vi opdager en snegl i haven, når vi skal rydde op eller når jeg arbejder fokuseret med børnenes læreplaner.

Derudover bygger ICDP også på, at jeg som voksen får redskaber til at arbejde rationelt, hvis der er behov for at guide og vejlede et barn, så det på sigt opnår kompetencer i at færdes og navigere socialt, samt at forstå de “spilleregler” der er i dagplejen.

Jeg har været på kursus i ICDP og vil naturligvis også inddrage denne viden i min hverdag med børnene. Jeg arbejder med en anerkendende tilgang til børnene. ICDP handler om, som voksen, om at se barnet indefra og se sig selv udefra. Det er den anerkendende tilgang til pædagogikken der er omdrejningspunktet, og dette understøtter barnets inklusion i fællesskabet.

Der er ikke noget barn, der er et problem i sig selv: Når barnet er i vanskeligheder, så er det os voksne, der har ansvaret.

Om Grobund

Privat Dagpleje i Hasseris, hvor jeg arbejder med en anerkendende og kærlig tilgang til jeres barn.

Åbningstider

Man-tors: 07:45 - 16:15
Fredag: 07:45 - 15:00

Kontakt

Brombærvej 5, 9000 Aalborg
Telefon: 41 61 50 10
E-mail: kontakt@grobund.dk

© 2018-2020